TÁI TRIỂN KHAI MỤC TIÊU THE MANOR CENTRAL PARK

Được sự tín nhiệm của chủ đầu tư, ngày 25.09.2018 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tín Nghĩa tái triển khai tại mục tiêu này. Công ty cam kết sẽ thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ của mình, cũng như đáp ứng sự kỳ vọng của chủ đầu tư với hợp đồng tái triển khai này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.